www.psychologicke.cz / Dopravně psychologická vyšetření


Dopravně psychologická vyšetření

dle ZÁKONA č. 361/2000 Sb., O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA č. 48/2016 Sb.

provádíme na našem pracovišti v Mostě, které je akreditované Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologických vyšetření 

K vyšetření potřebujete

  • doložit totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • přinést si s sebou nezbytné osobní pomůcky (brýle, naslouchadla apod.)
  • výpis z evidenční karty řidiče, vydaný magistrátem
  • v případě žádosti o vrácení řidičského oprávnění je nutný posudek od lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • Cena vyšetření je 2200,- Kč 

Vyšetření

  • Vlastní vyšetření trvá cca 3 hodiny, proto by měl řidič přijít přiměřeně vyspalý a v dobré kondici.
  • Řidič nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, léků ovlivňujících psychický stav.
  • Zpráva z vyšetření je zpracována a vydána v den vyšetření
Objednání

Můžete se objednat osobně, telefonicky, mailem. 
POZOR!

Od 20.2.02016 platí novelizace zákona č.361/2000, ve znění zákona 48/2016 

MOST | Josefa Skupy 2518/9, tel.: 777 574 901, 777 574 449
PRAHA   | Štúrova 1056/7, tel.: 777 574 901, 777 574 449

www.psychologicke.cz

© Všechna práva vyhrazena - 2012 - Psychologicke.cz - Zpět na úvod